Hvad er Iaido?

Iaido er kunsten at skære idet man trækker sværdet; man bruger et japansk sværd. Iaido udøves alene ved at lave en serie af kataer (kampsituationer). For den erfarne udøver modstanderen én selv. Kataernes eneste funktion er at udvikle udøverens koncentrationen og evne til at opnå den perfekte instinktive bevægelse. Når man træner Iaido, opnår man selve essencen af Iaido: selvbeherskelse og ro. Iaido er aldrig offensivt. Iaido betyder ordret: - at leve, eksistere - harmoni - vejen Man kan derfor oversætte Iaido med "vejen til et harmonisk liv".

Oprindelse:

Iaido blev første gang formaliseret takket være Hayashizaki Shinsuke Shigenobu i slutningen af det 16. århundrede. Han skabte den første slags Iaido som hed Hayashizaki Ryu. Én af hans disciple, Tamiya Heibee Shigemasa, havde derefter grundlagt TamiyaRyu. Den syvende generation af Tamiya, Hasegawa Chikarasuke Hidenobu udvikler Hasegawa Eishin Ryu. Den niende generation Omiri Rokkottai Morimasa skabte sin egen stil kaldet omori ryu (ca. 1688).

Iaido var lige ved at forsvinde efter Meiji revolutionen i 1868, da det blev forbudt at have et sværd (1876), men det blev på ny udviklet takket være én af de store mestre i Iaido fra Meiji tiden: Nakayama Hakudo, som efter at have studeret Eishi Ryu skabte Musoshinden Ryu i 1933. I dag trænes Iaido meget i Japan og i resten af verden.

 

 

 

 

 

 

Seitei Iai

Eftersom de gerne ville prøve at standardisere og derved gøre det muligt for alle Iaido-udøvere at få en fælles base, udviklede eksperterne fra den japanske federation for Kendo (ZNKR) (Zen Nippon Kendo Renmei) en ny skole som hedder Setei Iai eller Iai ZNKR. Ved skabelsen i 1969 var der 7 kataer, som hovedsageligt var blevet foreslået af Muso Shinden Ryu og Muso Jikiden Eishin Ryu skolerne. Til denne serie blev der i 1992 tilføjet 3 yderligere kataer, og i 2001 yderlige 2 kataer.

Seitei Iaido kata

Mae (??). Front. Begynder fra en knælende stilling; foregriber et frontalt angreb.

Ushiro (???). Bagud. Begynder fra en knælende stilling; foregriber et angreb bagfra.

Ukenagashi (?????) Modtage, parere og skære. Begynder fra en knælende stilling; parerer et angreb fra venstre.

Tsuka-ate (????). At slå med skaftet. Begynder fra en særlig siddende stilling med hævet knæ, foregriber to angreb; et forfra og et bagfra.

Kesagiri (?????). Skærer diagonalt. Begynder fra stående stilling, foregriber et angreb fra jodan kamae.

Morote-Zuki (?????). Stød med to hænder. Begynder fra stående stilling, foregriber tre angreb; to forfra og et bagfra.

Sanp?giri (?????). At skære i tre retninger. Begynder fra stående stilling, foregriber tre angreb; henholdsvis fra højre og venstre side og frontalt.

Ganmen-ate (?????). Slag til ansigtet. Begynder fra stående stilling; foregriber to angreb; et forfra og et bagfra.

Soete-Zuki (??? ???). Stød med forenede hænder - (venstre hånde støtter bladet, mens højre hånd holder skaftet). Begynder fra stående stilling; foregriber et angreb fra venstre.

Shih?giri (?????). At skære i fire retninger. Begynder fra stående stilling; foregriber fire angreb.

S?giri (????). At nedskære fuldstændigt. Fem forskellige og komplette nedskæringer. Begynder fra stående stilling. Nukiuchi (?????). At angribe pludseligt. Begynder fra stående stilling; undviger og kontraangriber ved et frontalangreb.

I visse tilfælde studerer Iaido-udøvere en Koryu (traditionel skole) udover Setei Iai. De to traditionnelle skoler som der undervises mest efter i dag er: - Muso Shinden Ryu - Muso Shikiden Eishin Ryu.